Fakta

Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets hjemmesider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 258539

Informasjon oppdatert

6. desember 2023.

Om studiet

Årstudium i teologi og sjelesorg er for deg som ønsker å kunne utøve sjelesorg med god faglig forankring og høy etisk bevissthet. I studiet vil sjelesorgens teologiske forankring vil bli vektlagt, sammen med kunnskap og metodiske elementer hentet fra psykologi og sosiologi.

God sjelesorg handler om å møte mennesker på det åndelige, personlige og mellommenneskelige plan for å utruste til livet videre. Årstudiet er lagt opp i undervisningsbolker (samlinger) for at også du som er i jobb et annet sted i landet skal ha mulighet til å delta. Studiet kan gjennomføres på heltid over ett år, eller på deltid over to år. 

Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert og alt som skjer av undervisning vil foregå i samlingsukene. Det legges opp til tre uker om høsten og tre om våren. Studiet er ment tilrettelagt så fleksibelt at det kan tas enten som deltidsstudium over lengre tid, eller som et heltidsstudium. Det forutsettes at studentene har tilgang til Internett. Siden studiet er emnebasert, kan studentene ta ulike deler og i ulikt tempo. En vesentlig del av kommunikasjonen mellom høgskolen/lærerne og studentene skjer via høgskolens læringsplattform (Canvas).

 

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Høstemner

  • Innføring i sjelesorg (10 stp.)
  • Sjelesørgeren – tros og livshistorie (5 stp.)
  • Livserfaringer – tro, tap og identitet (5 stp.)
  • Møter mellom mennesker – relasjoner, makt og utfordringer (10 stp.)

 

Våremner

  • Kristen tro (10 stp.) 
  • Sjelesorg i praksis (5 stp.) 
  • Fordypningsoppgave (5 stp.)
  • Jeremia – til livshjelp og troshjelp  (10 stp.)

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Studiet kan innpasses i en bachelorgrad innenfor teologi og misjon, eller teologi formidling og ledelse.

Karrieremuligheter

Studiet utruster til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i teologi og sjelesorg

Alle utdanninger innen