Utdanningstilbud

Viser 33 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Anlegg Høyere fagskolegrad Førde
Anlegg - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Voss
Arborist Fagskolegrad Hjeltnes
Automatisering - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
BIM 1, grunnleggande BIM Fagskolestudium Førde
BIM 2 Fagskolestudium Førde
BIM 3 Fagskolestudium Førde
BIM-teknikar Fagskolegrad Førde
Bygg Høyere fagskolegrad Førde
Bygg - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser Høyere fagskolegrad Førde
Bærekraft økonomi og innkjøp Fagskolestudium Førde
DAK2, 3D-modellering innan maskinteknikk Fagskolestudium Førde
Elkraft - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Energiovervåking og styring Fagskolestudium Førde
Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling Fagskolegrad Førde
Høgspent for elkraft og automasjon Fagskolestudium Førde
IoT Fagskolestudium Førde
Klassisk bygningshåndverk Fagskolegrad Nordnes
Klima energi og miljø (KEM) - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde

Fagskulen Vestland er den største offentlege fagskulen i landet med vel 1700 studentar og om lag 170 tilsette. Skulen tilbyr høgare yrkesfagleg utdanning som ligg på nivå over vidaregåande opplæring.

Våre utdanningar er korte og yrkesretta som byggjer på fag-/sveinebrev, eller relevant arbeidserfaring. Skulen har eit stort og variert utval av utdanningar med tilbod innan maritime, marine, tekniske, petroleumtekniske, grøne- og helsefag.