Fagskulen Vestland er den største offentlege fagskulen i landet med vel 1700 studentar og om lag 170 tilsette. Skulen tilbyr høgare yrkesfagleg utdanning som ligg på nivå over vidaregåande opplæring.

Våre utdanningar er korte og yrkesretta som byggjer på fag-/sveinebrev, eller relevant arbeidserfaring. Skulen har eit stort og variert utval av utdanningar med tilbod innan maritime, marine, tekniske, petroleumtekniske, grøne- og helsefag.

Fagskulen Vestland

Telefon: 55 33 78 00
www.fagskulen.no

Studiesteder

  • Nordnes
  • Austevoll
  • Voss
  • Hjeltnes
  • Nedre Nygård
  • Stord
  • Måløy
  • Førde

Utdanningstilbud

Det er 42 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Anlegg Høyere fagskolegrad Førde
Anlegg - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Voss
Arborist Fagskolegrad Hjeltnes
Automatisering Høyere fagskolegrad Nordnes
Automatisering - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
BIM 1, grunnleggande BIM Fagskolestudium Førde
BIM 2 Fagskolestudium Førde
BIM-teknikar Fagskolegrad Førde
Boring Fagskolegrad Nedre Nygård
Bygg Høyere fagskolegrad Nordnes
Bygg Høyere fagskolegrad Førde
Bygg - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser Høyere fagskolegrad Førde
Bærekraft økonomi og innkjøp Fagskolestudium Førde
DAK2, 3D-modellering innan maskinteknikk Fagskolestudium Førde
Dekksoffiser Høyere fagskolegrad Austevoll, Måløy, Nedre Nygård
Elkraft Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Elkraft - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Elkraft, heltid og samlingsbasert Høyere fagskolegrad Stord
Energiovervåking og styring Fagskolestudium Førde