Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Kr. 3550,- pr. semester

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-BST0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20084-33

Om studiet

Dette studiet er i samarbeid med Norges Eiendomsakademi. Fordjupingsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gjev deg takstmannutdanning. Det første året er felles med fordjuping bygg og gjev ei grunnleggande innføring i bygningsfysikk, teikning, geomatikk og mekanikk. Vidare i studiet får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikehaldsplanlegging, kalkulasjon og fordjuping i bygningsfysikk. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Utdanninga passar for deg som har gått bygglinje på vidaregåande (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor byggfag og som ønsker formell kompetanse/takstmannutdanning. Den passar òg for deg som er bygningsingeniør og ønsker takstmannutdanninga.

Fagskuleingeniørar med fullført og bestått studium som bygningssakkyndig vil kvalifisere til medlemskap og sertifisering i Norsk Takst (NT).

Undervisningsopplegg

Dette studiet er nettbasert 120 studiepoeng over 3 år som svarer til toårig studiet på fulltid. 

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår nettbasert er slik: Tre nettsamlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag 

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Studiet er basert på digitale samlingar, innleveringsoppgåver, prøvar/testar ved hjelp av digitale dataverktøy. Det er spesifiserte arbeidskrav i alle emne som må oppfyllast i samsvar med studieplanen.

Opptakskrav

Relevante fagbrev/sveinebrev sjå nettiden: fagskulen.no 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Realkompetansevurdering:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde.

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

 

Opptaksinformasjon

Du søkjer via Samordna opptak.

Alle utdanninger innen