Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Visuell kommunikasjon, grafisk design, interaksjonsdesign og lignende er kreative fagområder der du bruker bilder og tekst til å formidle et budskap.

Utdanningene omfatter både trykte og digitale medier, og bruk av blant annet tekst, bilder, illustrasjoner, animasjon og film i ulike medietyper.

 

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og andre spesielle krav. Noen utdanninger har lokalt opptak. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og andre spesielle krav. Noen utdanninger har lokalt opptak. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 735909 - Master, film- og medievitenskap, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 716409 - Master, mediedesign, toårig
 • 716406 - Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag
 • 716401 - Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 619909 - Bachelor, tjenestedesign, treårig
 • 616421 - Bachelor, experience & event design, treårig
 • 616420 - Bachelor, grafisk design, treårig
 • 616418 - Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig
 • 616416 - Bachelor, mediedesign, treårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616422 - Bachelor, karakterdesign, treårig
 • 616414 - Bachelor, visuelle kunstfag, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 735909 - Master, film- og medievitenskap, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 716409 - Master, mediedesign, toårig
 • 716406 - Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag
 • 716401 - Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 619909 - Bachelor, tjenestedesign, treårig
 • 616421 - Bachelor, experience & event design, treårig
 • 616420 - Bachelor, grafisk design, treårig
 • 616418 - Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig
 • 616416 - Bachelor, mediedesign, treårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616422 - Bachelor, karakterdesign, treårig
 • 616414 - Bachelor, visuelle kunstfag, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, film- og medievitenskap, toårig (735909)
 • Master, design, toårig (716906)
 • Master, mediedesign, toårig (716409)
 • Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag (716406)
 • Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag (716401)
 • Master, industridesign, femårig (716104)
 • Bachelor, tjenestedesign, treårig (619909)
 • Bachelor, experience & event design, treårig (616421)
 • Bachelor, grafisk design, treårig (616420)
 • Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig (616418)
 • Bachelor, mediedesign, treårig (616416)
 • Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig (616412)
 • Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig (616409)
 • Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig (616408)
 • Diplomstudium, grafisk design, fireårig (616404)
 • Bachelor, karakterdesign, treårig (616422)
 • Bachelor, visuelle kunstfag, treårig (616414)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.