Sist oppdatert 17. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Interaksjonsdesign, også kalt UX-design (user experience design), handler om å planlegge, designe og lage brukervennlige løsninger for et produkt, system eller tjeneste.

Du lærer om research, brukervennlighet, designprinsipper og informasjonsdesign.

Noen utdanninger legger også vekt på frontend-utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 735117 - Master, digitale medier, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 716409 - Master, mediedesign, toårig
 • 654127 - Bachelor, portaldesign, treårig
 • 654124 - Bachelor, webbaserte tjenester, treårig
 • 635115 - Bachelor, digitale medier, treårig
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 619909 - Bachelor, tjenestedesign, treårig
 • 655221 - Bachelor, teknologidesign, treårig
 • 616106 - Høgskolekandidat, produktdesign, toårig
 • 755119 - Master of Science, electronic systems design, toårig
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 755228 - Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig
 • 616418 - Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 735117 - Master, digitale medier, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 716409 - Master, mediedesign, toårig
 • 654127 - Bachelor, portaldesign, treårig
 • 654124 - Bachelor, webbaserte tjenester, treårig
 • 635115 - Bachelor, digitale medier, treårig
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 619909 - Bachelor, tjenestedesign, treårig
 • 655221 - Bachelor, teknologidesign, treårig
 • 616106 - Høgskolekandidat, produktdesign, toårig
 • 755119 - Master of Science, electronic systems design, toårig
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 755228 - Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig
 • 616418 - Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, digitale medier, toårig (735117)
 • Master, design, toårig (716906)
 • Master, mediedesign, toårig (716409)
 • Bachelor, portaldesign, treårig (654127)
 • Bachelor, webbaserte tjenester, treårig (654124)
 • Bachelor, digitale medier, treårig (635115)
 • Bachelor, produktdesign, treårig (616109)
 • Bachelor, tjenestedesign, treårig (619909)
 • Bachelor, teknologidesign, treårig (655221)
 • Høgskolekandidat, produktdesign, toårig (616106)
 • Master of Science, electronic systems design, toårig (755119)
 • Master, produktdesign, toårig (716106)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig (755228)
 • Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig (616418)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.