Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

14. mars 2022.

Om studiet

Lær å sette idéer ut i visuell form, i både trykte og digitale medier, på flater og i rom. Grafisk design er et kreativt, praktisk og intellektuelt fagområde.

Oppgaven til en grafisk desiger er å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsoppgaver. I tillegg til utøvende ferdigheter krever dette at designeren kan utvikle konsepter, forstå målgrupper, ta i bruk relevante metoder og kritisk evaluere egne løsninger. Som reflekterte utøvere oppfordres studentene til å se seg selv og sin praksis som en del av samfunnet, og ikke som isolert fra resten av verden.

En bachelor i grafisk design gir deg bred kunnskap og et solid praktisk og teoretisk fundament. Du lærer hvordan grafisk design kan brukes til å løse visuelle kommunikasjonsoppgaver av alle slag, og vil tilegne deg ferdigheter og en kompetanse som er etterspurt i et samfunn og arbeidsmarked i stadig endring. Målet med studiet er å gjøre deg som student trygg i din egen faglighet, du lærer å ta profesjonelt fundamenterte beslutninger og argumentere for egne designløsninger.

Undervisningsopplegg

Grafisk design fokuserer både på konseptuelle ideer og det grafiske håndverket. Originalitet og strategisk kommunikasjonsverdi vektlegges også høyt. Studiet i grafisk design spenner fra konkrete oppgaver for oppdragsgivere til mer analytiske eller eksperimenterende, forskningsorienterte designoppgaver.

I utdanningens femte semester kan du velge å ha praksis. Ved å velge praksis får du profesjonell erfaring med arbeid innen grafisk design. I praksisperioden jobber du med reelle prosjekter og oppdragsgivere. Du vil få innblikk i den profesjonelle arbeidshverdagen samt mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor bransjen.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Læringsutbytte

Gjennom studiet tilegner du deg, gjennom refleksjon og eksperimentering i praktiske oppgaver, kjennskap til designmetoder og ferdigheter i å kommunisere budskap på tvers av flater, gjennom trykte og digitale medier. Du utvikler også en forståelse av design som en problemløsende aktivitet som kan brukes til å utvikle fremtidens nye tjenester og produkter.

Du lærer grafisk design fra bunnen av og vil få økt grad av selvstendighet og forståelse for mulighetene innen fagfeltet. I løpet av studiets første halvdel introduseres du til fagfelt som interaksjonsdesign, tjenestedesign, design i rom, og visuell identitet. Etterhvert får du i større grad mulighet til å følge dine egne interesser og lære hvordan du utarbeider egenstyrte, utforskende, praktiske prosjekter.

Eksempler på produkter du kan lage er:

 • Websider
 • Web-applikasjoner
 • Motion graphics og animasjoner
 • Logoer og visuell identitet
 • Emballasje
 • Magasiner
 • Plakater
 • Totale visuelle brukeropplevelser

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Karrieremuligheter

Erfarne forelesere og veiledere gir deg innføring i faget slik at du utvikler deg til å bli en dyktig designer skikket for arbeid i:

 • Designbyrå
 • Reklamebyrå
 • Markedsføringsbyrå
 • Selvstendig utøver av faget

En bachelor i grafisk design gir deg også mulighet til videre studier på masternivå, blant annet ved noen av våre samarbeidsskoler i ulike land.

Vi gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Alle utdanninger innen