Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. desember 2022.

Om studiet

Etterspørselen etter designkompetanse er økende i stadig flere sektorer og bransjer. Master i design vil gi deg en kritisk og utforskende tilnærming til designfaget enten du spesialiserer deg innen interiørarkitektur eller visuell kommunikasjonsdesign.

I en verden med stadig mer komplekse utfordringer kan designere bidra til positive samfunnsendringer. Dagens designere jobber derfor i større grad på tvers av fagdisipliner, noe som krever bred kunnskap om samfunns- og næringsliv, samt god forståelse av egen faglig praksis. Målet med denne mastergraden er å utdanne kandidater som kan reflektere kritisk rundt designfaglige praksiser, og som kan bidra til å definere hva design kan og bør være i fremtidens samfunn.

Studiets oppbygging

Tar du mastergraden i design, kan du velge mellom to ulike spesialiseringer:

 • Interiørarkitektur
 • Visuell kommunikasjonsdesign

Undervisningsopplegg

Undervisningen er tilpasset innholdet i de ulike emnene, men i løpet av studietiden vil du møte følgende undervisningsformer:

 • Forelesning/formidling og instruksjon
 • Veiledning og formativ vurdering
 • Case-, gruppe-og/eller prosjektarbeid
 • Workshops og seminar
 • Kollokvie-og oppgavearbeid
 • Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper
 • Selvstendig akademisk arbeid med pensum og annet kildegrunnlag
 • Annen studentaktivitet, herunder presentasjoner, plenumsdiskusjoner og formidling
 • Bedriftskontakt

Opptaksinformasjon

 • For spesialisering i interiørarkitektur kreves en bachelorgrad i interiørarkitektur. For å kvalifisere til opptak i den nasjonale fagorganisasjonen Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), og oppfylle profesjonskravene for en interiørarkitekt, må man ha fullført fem år høyere utdanning innen interiørarkitektur. Det innebærer at man må ha en bachelor i interiørarkitektur fra før for at denne masteren skal kvalifisere til direkte opptak i NIL (3 + 2 år). Les mer om dette på https://nil.no, og de internasjonale bestemmelsene på https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/ecia_charter_2020_0.pdf

 

 • For spesialisering i visuell kommunikasjonsdesign kreves en bachelorgrad fra et relevant studium som grafisk design, illustrasjon, art direction, interaksjonsdesign, animasjon og lignende.

 

Opptaksprosessen foregår over to runder. Den første opptaksrunden blir søkere vurdert på grunnlag av:

 • Søknadsbrev som redegjør for søkerens målsetning og motivasjon for å søke studiet og spesialiseringen.
 • En foreløpig beskrivelse av tema for masterprosjektet.
 • Arbeidsprøver som viser søkerens faglige nivå innenfor spesialiseringen man søker på.
 • CV
 • Vitnemål og/eller annen dokumentasjon på formell kompetanse

Søkere som gjennom første opptaksrunde kvalifiserer seg til andre opptaksrunde, blir innkalt til intervju og/eller ytterligere opptaksprøve, ved valgt spesialisering. Intervjuet avgjør hvem som blir tilbudt studieplass.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammer innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i design er du kvalifisert til en rekke spennende jobber, både i privat og offentlig sektor. Mange designere med spesialisering innen interiørarkitektur og visuell kommunikasjonsdesign jobber i dag som:

 • Ansatte i designbyråer
 • In house-designere i større selskaper
 • Designere og designkonsulenter i konsulentselskaper
 • Ansatte ved interiørarkitektkontorer og arkitektkontorer
 • Selvstendig næringsdrivende

Utveksling

For Master i design tilrettelegges det for utveksling i 3. semester. Per i dag har studieprogrammet utvekslingsavtaler med:

 • NABA, Milano, Italia
 • Deakin University, Melbourne, Australia
 • Solent University, Southampton, England