Beskrivelse

Tjenestedesign, UX-design eller interaksjonsdesign handler om å skape gode brukeropplevelser mellom mennesker og digitale tjenester.

Du lærer blant annet om brukertertesting, designprinsipper og universell utforming. 

Se også:

Lignende utdanninger på universitets - og høgskolenivå:

Varighet

Vanligvis ett år. Kan variere, se den enkelte utdanning. 

Varighet

Vanligvis ett år. Kan variere, se den enkelte utdanning. 


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 554143 - Fagskoleutdanning, UX-design, ettårig
 • 516409 - Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig
 • 541154 - Fagskoleutdanning, design thinking i praksis, ettårig
 • 554174 - Fagskoleutdanning, Service Design
 • 554146 - Fagskoleutdanning, user interface design, ettårig
 • 554171 - Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig
 • 549917 - Fagskoleutdanning, designdrevet metode for verdiskaping

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 554143 - Fagskoleutdanning, UX-design, ettårig
 • 516409 - Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig
 • 541154 - Fagskoleutdanning, design thinking i praksis, ettårig
 • 554174 - Fagskoleutdanning, Service Design
 • 554146 - Fagskoleutdanning, user interface design, ettårig
 • 554171 - Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig
 • 549917 - Fagskoleutdanning, designdrevet metode for verdiskaping

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, UX-design, ettårig (554143)
 • Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig (516409)
 • Fagskoleutdanning, design thinking i praksis, ettårig (541154)
 • Fagskoleutdanning, Service Design (554174)
 • Fagskoleutdanning, Service Design (554174)
 • Fagskoleutdanning, user interface design, ettårig (554146)
 • Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig (554171)
 • Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig (554171)
 • Fagskoleutdanning, designdrevet metode for verdiskaping (549917)
 • Fagskoleutdanning, designdrevet metode for verdiskaping (549917)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.