Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.90 (primær)
  • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 32
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194149

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du sterk faglig kompetanse i webutvikling? Liker du programmering?

Liker du å møte brukere og designe løsninger for dem? Liker du å jobbe i tverrfaglige team? Dette studieprogrammet ligger i skjæringspunktet mellom koding, design og brukeropplevelse for å skape brukersentrerte nettbaserte løsninger.

Internett er en av de viktigste og mest komplekse kommunikasjonsplattformene i vår tid. Det er et univers som utvikler seg raskt, og rollen som webutvikler omformes tilsvarende. I løpet av de siste årene har JavaScript-økosystemet vokst og forandret seg i stor hastighet. Front-end utviklere er som følge av dette ansvarlige for flere oppgaver enn før. Disse favner blant annet alt fra konseptualisering, design og prototyping av nettløsninger, til arkitektur og implementering. Dette stiller store krav til fremtidige nettutviklere, som må være både gode designere og kompetente teknologer.

På bachelor i webutvikling lærer du hvordan du lager innovative og brukervennlige full-stack løsninger for morgendagens web, der fokuset også dreier seg mot front-end-utvikling. Her handler det om forståelsen av at brukerbehov er kjernen i alle prosesser. Hele programmet dreier seg brukersentrerte metoder for å lage nettløsninger som omfavner front-end-teknologiene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i grafisk design