Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende.

Se også:

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
  • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
  • Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg (661302)