Beskrivelse

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir deg gode basiskunnskaper i tekniske fag.

Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555222 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig
 • 555221 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig
 • 555211 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk
 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 555223 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555222 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig
 • 555221 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig
 • 555211 - Fagskoleutdanning, maskinteknikk
 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 555223 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig (555222)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig (555221)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk (555211)
 • Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk (555205)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.