Nøkkelinformasjon

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir deg gode basiskunnskaper i tekniske fag.

Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig (555222)
  • Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig (555221)
  • Fagskoleutdanning, maskinteknikk (555211)
  • Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk (555205)
  • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)