Nøkkelinformasjon

Fagskoletilbud i forskjellige spesialiseringen innen helsesektoren.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
  • Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig (569945)
  • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
  • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
  • Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten (569920)
  • Fagskoleutdanning, ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling, ettårig (deltid 2 år) (561917)
  • Fagskoleutdanning, kirurgisk virksomhet, ettårig (561913)