Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

0 NOK

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KIV0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1631-21

Om studiet

Studiet kvalifiserer for arbeid innen spesialist- og kommunehelsetjenesten innen det kirurgiske pasientforløpet, sterilforsyning og varelogistikk til operasjonsvirksomhet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette studiet gir økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet.

 

Undervisningsopplegg

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 3 emner med teoretisk innhold, i tillegg kommer et eget emne for praksis.

1. Mikrobiologi, hygiene og smittevern
2. Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
3. Det kirurgiske pasientforløpet
4. Praksis

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring og autorisasjon fra studieretning for helse- og oppvekstfag

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 (relevant f.eks. sykepleier eller vernepleier.)

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen spesialist- og kommunehelsetjenesten innen det kirurgiske pasientforløpet, sterilforsyning og varelogistikk til operasjonsvirksomhet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen