Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SFO0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-7

Om studiet

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH57D (Stedbasert) / FHH57N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng.

Videreutdanning i sterilforsyningsteknikk og smittevern har hovedfokus på smittevern. Dette kommer til uttrykk gjennom de fagområder som tas opp under utdanningen.

Undervisningsopplegg

Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske renhold og spesialrenhold av lokaler, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Utdanningen krever at kandidatene forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger.

Stedbasert

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
 • Emne 2: Hygiene og smittevern
 • Emne 3: Rengjøring og desinfeksjon
 • Emne 4: Sterilisering
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Fordypning

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
 • Emne 2: Hygiene og smittevern
 • Emne 3: Rengjøring og desinfeksjon
 • Emne 4: Sterilisering
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, helsesekretær eller renholdsoperatør.  En kan også bli realkompetanse vurdert.

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å følge samlingen lokalt i klasserom, live via nett eller se opptak av samling.Autorisasjon er ikke et opptakskrav, men autorisasjon er nødvendig for å kunne jobbe som helsepersonell etter endt utdanning.

Attester

Medisinattest, Politiattest

Alle utdanninger innen