Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Sterilforsyning i helsetjenesten, Oslo

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SFO0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

23

Søknadskode (SO)

1647-19

Sterilforsyning i helsetjenesten, Oslo, nettbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SFO0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

5

Søknadskode (SO)

1647-23

Om studiet

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt.

For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak.

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring*, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg tittelen Tekniker innen sterilforsyning og gjør deg kvalifisert for arbeid på sterilforsyningsenheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og hos private aktører som utfører oppgaver innen sterilforsyning.

Alle utdanninger innen