Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle produkter og produksjonsutstyr, og å styre produksjonsprosesser.

I løpet av utdanningen lærer du om de grunnleggende maskinfagene. Emner som mekanikk, maskindeler, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk og oljehydraulikk er vanlig. I tillegg kombineres dette med fag som data, kjemi, fysikk, matematikk og statistikk.

Det tilbys flere ulike studieretninger innen mekaniske fag og du kan velge å fordype deg for eksempel innen maskinteknikk, produkt- og industriell design, produksjons- eller prosessteknologi.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Utdanninger

Viser 71 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Ingeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk TRES Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign TRES Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktutvikling Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING 45.40 45.50
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktutvikling TRES Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktutvikling Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 55.50 56.30
Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Marine Technology (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marinteknikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge MARTE 32.70 40.90

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Mekaniske fag (8552)
 • Master, teknologi, system engineering, toårig (755901)
 • Mekaniske fag (7552)
 • Bachelor, ingeniørfag, elektro, mekaniske og maskinfag, treårig (655902)
 • Mekaniske fag (6552)
 • Finmekaniske fag (6553)
 • Bachelor, ingeniørfag, mekatronikk og produktdesign, treårig (655904)
 • Bachelor, ingeniørfag, mekatronikk og produktdesign, treårig (655904)
 • Høgskolekandidat, ingeniørfag, elektro, mekaniske og maskinfag, toårig (655903)
 • Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi (655901)
 • Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, lavere nivå (655999)
 • Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre (6559)

Relevante yrker