Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 201012

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Norge trenger moderne maskiningeniører. Produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de mulighetene som et samspill av mekanikk, elektronikk, datateknikk, kunstig intelligens og maskinlæring åpner for. Mekatronikk er nettopp en kombinasjon av disse fagområdene.

Bachelorstudiet i mekatronikk gir deg mulighet til å arbeide med utvikling av nye og eksisterende produkter, og vil gi deg en utdanning som er tilpasset den nyeste utviklingen innen norsk industri.

UiA er de eneste i Norge som tilbyr bachelor- og masterutdanning i mekatronikk. Studiet har tett samarbeid med næringslivet og industrien på Sørlandet, og mange studenter skaper gode kontakter i løpet av studietiden. Jobbene finnes i private produksjonsbedrifter av alle slag, offentlig virksomhet (helsevesenet) og konsulentfirma, eller for å si det på en annen måte: alle steder der det utvikles, designes og bygges intelligente maskiner.

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Du lærer å designe og dimensjonere typiske mekatronikkprodukter som industriroboter, droner, printere, husholdningsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster, boreroboter og kraner samt andre hydrauliske og elektriske redskaper.

Dette inkluderer å designe og implementere styrings- og reguleringsstrategien til mekaniske deler. Styringen er ofte en mikrokontroller eller PLS-enhet som jobber med informasjon fra sensorer på de mekaniske deler og aktuatorer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

  • Bruk søkekode 201 012 og søk via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9916 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  • Bruk søkekode 201 012 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

  • Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 012.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9940 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev innen utdanningsprogrammene Teknisk industriell produksjon eller Elektrofag som bygger på følgende programområder fra VG2: Arbeidsmaskiner, Brønnteknikk, Kjøretøy, Maritime fag - motormannfaget, Industriteknologi, Kulde- og varmepumpeteknikk, Automatisering, Elenergi - elektrikerfaget, Flyfag. Tilsvarende fagbrev fra læreplaner før kunnskapsløftet godkjennes også som opptaksgrunnlag.

  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9940 og starte med sommerkurs i matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Mekatronikk

Alle utdanninger innen