Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Er du interessert i å lære om og jobbe med vannkraft? I fremtiden vil fornybar vannkraft fortsatt være den viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge. Norge har utviklet kompetanse på det høyeste internasjonale nivået innen miljøvennlig utvikling og drift av vannkraftverk. Gamle anlegg vil oppgraderes og gjøres mer effektive, og i årene som kommer vil det investeres i utviklingen av mindre kraftverk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science