Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 57.50 (primær)
  • 63.20 (ordinær)
Studieplasser: 43
Søknadskode (SO): 194768

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad i design og samtidig blir sivilingeniør. Prosjektarbeid knyttet til design av produkter, brukergrensesnitt, varer og tjenester er kjernen i studieprogrammet. Oppgavene man skal løse i løpet av studiet er ofte bygget på reelle problemstillinger, med oppdragsgivere fra næringslivet, og du vil lære deg å sette deg inn i forskjellige brukergruppers behov. I et samfunn med en overflod av varer og tjenester, kan god design bidra til å skåne miljøet og skape fremtidsrettede løsninger som er nyttige og verdifulle.

Vi legger vekt på:

  • å utvikle evnen til kommunikasjon,
  • lederskap og samarbeid og evnen til å ta sosialt og etisk ansvar,
  • å utvikle forståelsen for hvordan bruk av teknologi får økonomiske, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser,
  • å gi innsikt i vitenskapelige og profesjonelle arbeidsmetoder i design.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi