Nøkkelinformasjon

Du lærer å planlegge og organisere vareflyt på en effektiv og økonomisk måte.

Logistikk handler om å føre varer fra ett punkt til det neste, på en billig, smart og effektiv måte. Dette kan være med båt, bil, fly, tog eller andre transportmetoder. Noen av logistikkutdanningene retter seg mot spesifikke områder, som shipping og petroleum.

Du lærer om planlegging, bærekraft og økonomi.

Se også utdanninger innen logistikk på fagskolenivå.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre (6899)
 • Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig (781101)

Relevante yrker