Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer å planlegge og organisere vareflyt på en effektiv og økonomisk måte.

Logistikk handler om å føre varer fra ett punkt til det neste, på en billig, smart og effektiv måte. Dette kan være med båt, bil, fly, tog eller andre transportmetoder. Noen av logistikkutdanningene retter seg mot spesifikke områder, som shipping og petroleum.

Du lærer om planlegging, bærekraft og økonomi.

Se også utdanninger innen logistikk på fagskolenivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger krever realfagskombinasjon. Enkelte studier har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger krever realfagskombinasjon. Enkelte studier har lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 7819 - Samferdsel, andre
 • 769932 - Master, helselogistikk, 1½-årig
 • 6819 - Samferdsel, andre
 • 681311 - Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig
 • 669951 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk
 • 659927 - Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig
 • 659911 - Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig
 • 654130 - Bachelor, IT og logistikk, treårig
 • 642106 - Bachelor, handel, service og logistikk, treårig
 • 642103 - Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig
 • 641163 - Bachelor of Shipping Management, treårig
 • 6899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 781101 - Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 7819 - Samferdsel, andre
 • 769932 - Master, helselogistikk, 1½-årig
 • 6819 - Samferdsel, andre
 • 681311 - Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig
 • 669951 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk
 • 659927 - Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig
 • 659911 - Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig
 • 654130 - Bachelor, IT og logistikk, treårig
 • 642106 - Bachelor, handel, service og logistikk, treårig
 • 642103 - Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig
 • 641163 - Bachelor of Shipping Management, treårig
 • 6899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 781101 - Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre (6899)
 • Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig (781101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.