Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Etter lektorutdanningen kan du jobbe som lærer på videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fagdidaktikk - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fagdidaktikk for lærere - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆREAL Alle Alle
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRALT Alle Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREAL Alle Alle
Lektorprogrammet Master og høyere Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk LÆRALT
Lektor, 8.-13. trinn, historie LÆRALT
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag LÆRALT
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREAL Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag Master og høyere Universitetet i Stavanger LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master og høyere Universitetet i Agder
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår LÆRALT 50.90 52.60
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRALT 47.80 51.50
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår LÆRALT 43.60 43.80
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår LÆREAL Alle Alle
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår LÆREAL Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår LÆRALT 45.00 45.70
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRALT 45.80 44.50
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning i historie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT 52.00 55.50
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT 52.20 56.00
Lektorutdanning i realfag - LUR Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT 50.80 53.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning, realfag, 5. året (723401)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig (723403)
 • Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig (723108)
 • Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig (723404)
 • Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig (723501)
 • Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig (723107)
 • Master, lesing og skriving i skolen, toårig (722107)
 • Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig (722103)
 • Master, naturfagdidaktikk, toårig (722104)