Sist oppdatert 24. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Etter lektorutdanningen kan du jobbe som lærer på videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Opptakskrav

Spesielle krav eller lokalt opptak. OBS: Regjeringen har foreslått endringer i regelverket rundt opptak til høyere utdanning. Les mer om endringene på Samordna Opptak. Sommeren 2024 vil noen læresteder åpne for lokalt opptak til lærerutdanningen uten karakterkravet. Les mer på nettsidene til det enkelte lærested.

Opptakskrav

Spesielle krav eller lokalt opptak. OBS: Regjeringen har foreslått endringer i regelverket rundt opptak til høyere utdanning. Les mer om endringene på Samordna Opptak. Sommeren 2024 vil noen læresteder åpne for lokalt opptak til lærerutdanningen uten karakterkravet. Les mer på nettsidene til det enkelte lærested.

Varighet

Mastergrad tar 5 år

Varighet

Mastergrad tar 5 år

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 729905 - Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig
 • 723903 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig
 • 723902 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig
 • 723901 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig
 • 723599 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 723502 - Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig
 • 723405 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig
 • 723402 - Master, lektorutdanning, realfag, femårig
 • 723202 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig
 • 723113 - Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig
 • 723111 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig
 • 723110 - Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig
 • 723109 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig
 • 723105 - Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig
 • 723102 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig
 • 723101 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året
 • 713109 - Master, historiedidaktikk, toårig
 • 723401 - Master, lektorutdanning, realfag, 5. året
 • 723403 - Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig
 • 723108 - Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig
 • 723404 - Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig
 • 723501 - Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig
 • 723107 - Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig
 • 722107 - Master, lesing og skriving i skolen, toårig
 • 722103 - Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig
 • 722104 - Master, naturfagdidaktikk, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 729905 - Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig
 • 723903 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig
 • 723902 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig
 • 723901 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig
 • 723599 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 723502 - Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig
 • 723405 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig
 • 723402 - Master, lektorutdanning, realfag, femårig
 • 723202 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig
 • 723113 - Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig
 • 723111 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig
 • 723110 - Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig
 • 723109 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig
 • 723105 - Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig
 • 723102 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig
 • 723101 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året
 • 713109 - Master, historiedidaktikk, toårig
 • 723401 - Master, lektorutdanning, realfag, 5. året
 • 723403 - Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig
 • 723108 - Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig
 • 723404 - Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig
 • 723501 - Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig
 • 723107 - Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig
 • 722107 - Master, lesing og skriving i skolen, toårig
 • 722103 - Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig
 • 722104 - Master, naturfagdidaktikk, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning, realfag, 5. året (723401)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig (723403)
 • Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig (723108)
 • Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig (723404)
 • Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig (723501)
 • Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig (723107)
 • Master, lesing og skriving i skolen, toårig (722107)
 • Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig (722103)
 • Master, naturfagdidaktikk, toårig (722104)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.