Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanninger innen jordbruk, husdyrhold, havbruk og akvakultur.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig (579924)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert kjøttproduksjon, ettårig (579923)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon med bruk av robotteknologi, ettårig (579921)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig (579917)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig (579914)
 • Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig (579913)
 • Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig (579908)
 • Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig (579907)
 • Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse (579903)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)
 • Jordbruk (5721)
 • Jordbruk, andre (5729)
 • Dyrepleie (5672)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fiske og havbruk (5711)
 • Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig (579922)
 • Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig (579922)