Beskrivelse

Fagskoleutdanninger innen jordbruk, husdyrhold, havbruk og akvakultur.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Halvårsstudium og årstudium på heltid, 1-2 år på deltid.

Varighet

Halvårsstudium og årstudium på heltid, 1-2 år på deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 579924 - Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig
 • 579923 - Fagskoleutdanning, grovfôrbasert kjøttproduksjon, ettårig
 • 579921 - Fagskoleutdanning, melkeproduksjon med bruk av robotteknologi, ettårig
 • 579917 - Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579914 - Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig
 • 579913 - Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig
 • 579908 - Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579907 - Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig
 • 579903 - Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse
 • 541147 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig
 • 5721 - Jordbruk
 • 5729 - Jordbruk, andre
 • 5672 - Dyrepleie
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 5711 - Fiske og havbruk
 • 579922 - Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 579924 - Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig
 • 579923 - Fagskoleutdanning, grovfôrbasert kjøttproduksjon, ettårig
 • 579921 - Fagskoleutdanning, melkeproduksjon med bruk av robotteknologi, ettårig
 • 579917 - Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579914 - Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig
 • 579913 - Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig
 • 579908 - Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579907 - Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig
 • 579903 - Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse
 • 541147 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig
 • 5721 - Jordbruk
 • 5729 - Jordbruk, andre
 • 5672 - Dyrepleie
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 5711 - Fiske og havbruk
 • 579922 - Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig (579924)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert kjøttproduksjon, ettårig (579923)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon med bruk av robotteknologi, ettårig (579921)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig (579917)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig (579914)
 • Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig (579913)
 • Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig (579908)
 • Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig (579907)
 • Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse (579903)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)
 • Jordbruk (5721)
 • Jordbruk, andre (5729)
 • Dyrepleie (5672)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fiske og havbruk (5711)
 • Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig (579922)
 • Fagskoleutdanning, driftsleder akvakultur, ettårig (579922)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.