Nøkkelinformasjon

Du lærer om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold, utenfor tradisjonell landbruksproduksjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dyrefagarbeider.

Læreplan

Læreplan i dyrefaget

Vg3 dyrefaget handlar om å drive næring med opplevingar, tenester og produkt knytte til dyr og dyrehald, utanfor tradisjonell landbruksproduksjon. Faget skal førebu lærlingane på å levere kvalitet til oppdragsgivarar og kundar, og gi sikkerheit for dyrevelferd og folkehelse. Faget skal vidare gi samfunnet tilgang på tenester og produkt som dekkjer behov hos alt frå private dyrehald til viktige samfunnsfunksjonar med dyr. Faget skal òg utdanne omstillingsdyktige lærlingar som dekkjer behovet dyrenæringa har for kompetent arbeidskraft, og som møter krav forvaltninga stiller til kompetanse i arbeid med dyr.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker