Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Dyrepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad som gir rett til autorisasjon som dyrepleier.

Utdanningen gir kunnskap om pleie, omsorg og behandling av dyr. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har krav til realfagskombinasjon. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har krav til realfagskombinasjon. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 767299 - Dyrepleie, uspesifisert, høyere nivå
 • 667299 - Dyrepleie, uspesifisert, lavere nivå
 • 667205 - Bachelor, dyrepleie, treårig
 • 667204 - Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere
 • 667203 - Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig
 • 667201 - Dyrepleierutdanning, ettårig
 • 667202 - Dyrepleierutdanning, toårig
 • 679903 - Bachelor, husdyrfag, treårig
 • 679907 - Bachelor, hestefag, treårig
 • 679903 - Bachelor, husdyrfag, treårig
 • 679906 - Bachelor, reindriftsfag, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 767299 - Dyrepleie, uspesifisert, høyere nivå
 • 667299 - Dyrepleie, uspesifisert, lavere nivå
 • 667205 - Bachelor, dyrepleie, treårig
 • 667204 - Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere
 • 667203 - Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig
 • 667201 - Dyrepleierutdanning, ettårig
 • 667202 - Dyrepleierutdanning, toårig
 • 679903 - Bachelor, husdyrfag, treårig
 • 679907 - Bachelor, hestefag, treårig
 • 679903 - Bachelor, husdyrfag, treårig
 • 679906 - Bachelor, reindriftsfag, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Dyrepleie, uspesifisert, høyere nivå (767299)
 • Dyrepleie, uspesifisert, lavere nivå (667299)
 • Bachelor, dyrepleie, treårig (667205)
 • Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere (667204)
 • Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig (667203)
 • Dyrepleierutdanning, ettårig (667201)
 • Dyrepleierutdanning, toårig (667202)
 • Bachelor, husdyrfag, treårig (679903)
 • Bachelor, hestefag, treårig (679907)
 • Bachelor, husdyrfag, treårig (679903)
 • Bachelor, reindriftsfag, treårig (679906)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.