Nøkkelinformasjon

Du får allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er agronom.

Læreplan

Læreplan i landbruk

Vg3 landbruk handler om å lage produkter og levere tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i en landbruksbedrift. Programfagene skal bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Vg3 landbruk skal videre legge grunnlag for yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i og drift av landbruksbedrifter.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler