Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Du lærer å undervise elever på 5. –10. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Du lærer om unges utvikling og hvordan du kan fremme læring og mestring hos den enkelte elev.

Utdanningen legger også vekt på klasseledelse, didaktikk, skolen som organisasjon og prøvesystemer.

Utdanninger

Viser 25 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master og høyere Høgskulen i Volda LÆRALT Alle Alle
Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Master og høyere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences LÆALTS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, toårig (722109)
 • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)
 • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622133)
 • Grunnskolelærerutdanning med matematikk, 5.-10. trinn, fireårig (622131)
 • Grunnskolelærerutdanning med norsk, 5.-10. trinn, fireårig (622132)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på engelsk, 5.-10. trinn, fireårig (622119)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 5.-10. trinn, fireårig (622117)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 5.-10. trinn, fireårig (622126)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE og kroppsøving, 5.-10. trinn, fireårig (622125)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning fremmedspråk, toårig (723104)
 • Allmennlærerutdanning med musikk, fireårig (622107)