Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Du får bred kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving hos barn, i tillegg til kunnskap om undervisning, klasseledelse, læringsteori og didaktikk i dine fag.

Utdanninger

Viser 34 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø, nettbasert LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna, nettbasert LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasert Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master og høyere Høgskulen i Volda LÆRALT Alle Alle
Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 Master og høyere Nord universitet LÆALTL Alle Alle
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Stord LÆRER Trukket Trukket
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Bergen LÆRER 46.30 49.40
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆMUSS Trukket Trukket
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, design, kunst og håndverk Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk Master og høyere Nord universitet LÆMUNT Alle Alle
Samisk grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn Master og høyere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences LÆALTS Alle Alle
Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 Master og høyere Nord universitet LÆALTØ Alle Alle
Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 Master og høyere Nord universitet LÆALTØ Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
 • Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig (722111)
 • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
 • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 1.-7. trinn, fireårig (622123)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 1.-7. trinn, fireårig (622116)
 • Grunnskolelærerutdanning med naturfag, 1.-7. trinn, fireårig (622129)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE, 1.-7. trinn, fireårig (622124)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622130)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622128)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)
 • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
 • Lærerhøgskole, treårig (622104)

Relevante yrker