Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 215084

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser - og i møte med naturen.

Lærerens oppgave er å gi det enkelte barn muligheter til videre utdanning og interessante jobber en gang i fremtiden, men også å støtte barnets personlige vekst, trivsel og utvikling.

I løpet av studiet lærer du hvordan man leder en klasse, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer. Du som tar denne utdanningen vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen