Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 215084

Informasjon oppdatert

20. januar 2023.

Om studiet

Denne fellesgraden er et samarbeid mellom Steinerhøyskolen og OsloMet. Du oppnår kompetanse til å undervise både i steinerskolen og i offentlig grunnskole.

Hvordan kan aktive og kompetente lærere motivere barn og unge til engasjert læring? Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og kunnskap om idégrunnlaget for steinerpedagogikken. Steinerpedagogikk legger vekt på faglig innsikt, formidlingsglede, kreativitet og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei. I løpet av studiet lærer du i tillegg hvordan man leder en klasse og hvordan man er kontaktlærer. Du vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

Som student ved Steinerhøyskolen og OsloMet vil du være del av to spesialiserte fagmiljøer der du kan oppleve det beste fra to vidt forskjellige utdanningsinstitusjoner; én liten og nær og én stor og mangfoldig.

Studiets oppbygging

Steinerhøyskolen og OsloMet samarbeider om den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 med steinerpedagogikk. Det steinerpedagogiske og grunnleggende fagdidaktiske undervises på Steinerhøyskolen, mens fordypning i enten matematikk, norsk eller begynneropplæring undervises på OsloMet.

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet.

Praksisopplæringen består av 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 100 dager praksis er lagt til grunnskolens barnetrinn (i 3. studieår kan det også legges praksis i ungdomstrinnet for å dekke overgang mellom barne- og ungdomstrinn) og fem dager til barnehage, hvor overgangen fra barnehage til skole vektlegges. Tidlig i studiet kommer ti dager observasjon av lærerens arbeid i og utenfor klasserommet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk

Krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Grunnskolelærerutdanningen gir gode jobbmuligheter i Norges 32 steinerskoler trinn 1-10 og i offentlig grunnskole trinn 1-7. Her er det et stort behov for dyktige pedagoger! Du kan også jobbe i over 1000 steinerskoler i utlandet da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført mastergrad kan du også søke deg videre til andre relevante masterstudier i inn- og utland, eller ta en Ph.d., f.eks.: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærer

Alle utdanninger innen