Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan ulike faktorer påvirker folkehelsen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master of Science, public health, toårig (769940)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)