Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

20. september 2022.

Om studiet

Utdanningen for deg som vil løse fremtidens folkehelseproblemer, både lokalt og globalt.

Helse, politikk og samfunn – dette er studiet for deg som vil jobbe med det store bildet. Denne utdanningen gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å skape endring i vanlige menneskers liv.

Master i anvendt folkehelsevitenskap gir deg innsikten og erfaringen som trengs for å arbeide systematisk med folkehelsearbeid i både offentlig og privat sektor, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Studiet vektlegger de store sammenhengene, som forholdet mellom ulike nivåer i forvaltningen, jus og helsepolitikk, migrasjon og sosiale forskjeller. Gjennom praksis og praktiske oppgaver hentet fra det virkelige liv, lærer studentene å bruke teori og metoder til å løse fremtidens folkehelseutfordringer.

Verden blir stadig mer kompleks. Derfor trenger samfunnet mennesker med denne typen utdannelse, hvor man lærer hvordan man jobber tverrfaglig med årsakene til helseforskjeller i befolkningen.

Undervisningsopplegg

I tredje semester skal studentene ut i praksis.

Studenten har praksis hos en arbeidsgiver med relevante oppgaver i en periode av utdanningen sin. Som en «intern» i en bedrift har studenten mulighet til å få relevant arbeidstrening innenfor et område studenten finner interessant. Studenten kan selv finne sin arbeidsplass somKristiania godkjenner, eller velge mellom arbeidsplass til en av våre samarbeidspartnere.

Opptakskrav

For opptak til masterstudier kreves det at søkeren har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoengs omfang.

  • Minimum 80 studiepoengs omfang skal være innenfor fagområdet helse. Kristiania kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis.
  • For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på 3.0 eller bedre.

Se også «Forskrift om krav til mastergrad».

Les mer om opptakskravene

Læringsutbytte

Masterprogrammet gir bred innføring i forutsetningene for folkehelsearbeidet, samt god kunnskap om forvaltning og beslutningsprosesser i samfunnet. Studiet gir kompetanse og ferdigheter til å belyse og iverksette tiltak for fremtidige utfordringer som folkehelsearbeidet står overfor.

Som master i folkehelsevitenskap lærer du hvilke faktorer som påvirker folkehelsen, og hvordan du kan utvikle, starte, lede og evaluere folkehelserelaterte prosjekter. Du lærer også å formidle vitenskap, tenke kritisk, samt drøfte etiske problemstillinger innen helsepolitikk.

Karrieremuligheter

Med arbeidserfaringen og spisskompetansen som du får gjennom dette studiet, er du godt rustet for mange ulike typer jobber i privat og offentlig sektor, som for eksempel:

  • Vitenskapelige stillinger ved høyskoler og universiteter
  • Rådgiverstillinger innen ulike fagfelt, som HMS og miljørettet helsevern
  • Rådgiver i forvaltning og politikk
  • Praktiske jobber innen forebyggende og helsefremmende arbeid

I tillegg til spisskompetanse på et viktig og spennende fagfelt, får du tett kontakt med arbeidslivet. Våre forskere og forelesere sørger for at du får oppdatert kunnskapen rett fra arbeidslivet, og gjennom praksistiden får du tryggheten og erfaringen som gjør deg til en attraktiv jobbsøker. Like viktig er nettverket du kan bygge sammen med andre likesinnede, som er opptatt av det samme som deg.

Utveksling

For Master i anvendt folkehelsevitenskap tilrettelegges det for utveksling i andre semester, og relevansen av studieoppholdet sikres av Kristianias fagmiljø. Kristiania har avtaler om utvekslingsopphold for studentene ved følgende universiteter i Australia:

  • University of Queensland
  • Griffith University

Alle utdanninger innen