Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Med en master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene, og ta i bruk forskningsbasert kunnskap på din arbeidsplass

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som gir deg kompetanse innen et bredt helsevitenskapelig- og helsetjenesteforskningsfelt. Helse- velferds- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet og sikkerhet i tjenestene skal ivaretas, og samtidig øker krav om samhandling, koordinering og effektivitet.  

Studiet belyser helse på individ- gruppe- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av helse- velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå. Gjennom studiet får studenter arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema, og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til relevante problemstillinger.  

Masterstudiet er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det er organisert slik at første semester har felles introduksjonsemner som gir et helsevitenskapelig grunnlag for studieretningene knyttet til studieprogrammet. Fra andre semester tilbys to studieretninger som gir en faglig spesialisering innenfor helsevitenskap. I forlengelsen av valgt spesialisering kommer et selvstendig forskningsarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Karrieremuligheter

Som utdannet med master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse-, omsorgs- og velferdstjenester og anvende forskningsbasert kunnskap på egen arbeidsplass. Kompetansen bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger.

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, både i helse- og omsorgstjenester, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og helse- og sosialfaglig utdanning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsevitenskap

Alle utdanninger innen