Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Utdanningene er tverrfaglige og du vil lære om ledelse og økonomi, i tillegg til  fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

 

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Enkelte studier har lokalt opptak eller krever realfagskombinasjon.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Enkelte studier har lokalt opptak eller krever realfagskombinasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 7719 - Fiske og havbruk, andre
 • 7711 - Fiske og havbruk
 • 752904 - Master, teknologi, havteknologi, femårig
 • 751599 - Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 751513 - Master, havbruk og sjømat, femårig
 • 6719 - Fiske og havbruk, andre
 • 6711 - Fiske og havbruk
 • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 659924 - Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 7719 - Fiske og havbruk, andre
 • 7711 - Fiske og havbruk
 • 752904 - Master, teknologi, havteknologi, femårig
 • 751599 - Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 751513 - Master, havbruk og sjømat, femårig
 • 6719 - Fiske og havbruk, andre
 • 6711 - Fiske og havbruk
 • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 659924 - Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fiske og havbruk, andre (8719)
 • Fiske og havbruk (8711)
 • Fiske og havbruk, andre (7719)
 • Fiske og havbruk (7711)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
 • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
 • Fiske og havbruk, andre (6719)
 • Fiske og havbruk (6711)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig (659924)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.