Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

På utdanningen lærer man om temaer som gründervirksomhet, innovasjon, forretningsdrift, økonomi og markedsføring.

Du lærer om hvordan en idé kan utvikles og bli et produkt eller en tjeneste gjennom ulike teorier og metoder. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD heltid Høgskulen på Vestlandet
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid Master og høyere deltid Høgskulen på Vestlandet
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | heltid Master og høyere heltid Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i Entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Handelshøyskolen BI
Bachelor i entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat heltid Handelshøyskolen BI
Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet Kristiania
Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid NLA Høgskolen
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS 33.50 36.70
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS 38.50 40.00
Bachelor i Ledelse av kreativ næring Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Handelshøyskolen BI
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Høgskolen i Østfold GENS Alle kom inn Alle kom inn
Elektronisk systemdesign og innovasjon - master Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 57.20 58.00

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD heltid Høgskulen på Vestlandet
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid Master og høyere deltid Høgskulen på Vestlandet
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | heltid Master og høyere heltid Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i Entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Handelshøyskolen BI
Bachelor i entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat heltid Handelshøyskolen BI
Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet Kristiania
Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid NLA Høgskolen
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS 33.50 36.70
Innovasjon, markedsføring og ledelse GENS 38.50 40.00
Bachelor i Ledelse av kreativ næring Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Handelshøyskolen BI
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Høgskolen i Østfold GENS Alle kom inn Alle kom inn
Elektronisk systemdesign og innovasjon - master Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 57.20 58.00

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 839904 - Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat
 • 834906 - Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 739904 - Master of Arts, education in science, society and technology (ESST)
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 631111 - Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig
 • 625305 - Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere
 • 741151 - Master of Science, entrepreneurship, toårig
 • 635122 - Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 839904 - Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat
 • 834906 - Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 739904 - Master of Arts, education in science, society and technology (ESST)
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 631111 - Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig
 • 625305 - Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere
 • 741151 - Master of Science, entrepreneurship, toårig
 • 635122 - Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig

Liknende utdanninger

Liknende utdanninger

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (839904)
 • Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling (834906)
 • Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Master, innovasjon og ledelse, toårig (741147)
 • Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig (741145)
 • Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig (741139)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, entreprenørskap og samfunn, toårig (739921)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig (659928)
 • Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig (641156)
 • Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig (631111)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Master of Science, entrepreneurship, toårig (741151)
 • Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig (635122)
 • Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig (641156)
 • Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig (659928)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig (741139)
 • Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig (741145)
 • Master, innovasjon og ledelse, toårig (741147)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, entreprenørskap og samfunn, toårig (739921)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.