Fakta

Lærested:
Sted:
Bergen
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

22. september 2022.

Om studiet

Vil du skape morgendagens løsninger? Dette studiet er for deg som vil utvikle innovative idéer og skape verdi for mennesker, virksomheter og samfunn.

Vil du bidra til å skape historie? Med en bachelor i innovasjon og forretningsutvikling får du kunnskapen du trenger for å skape morgendagens løsninger, tjenester og produkter. Du lærer hvordan en idé blir til innovasjon, ved hjelp av ulike teorier, teknikker og metoder.

Innovasjon er hjørnesteinen i en bærekraftig økonomisk vekst og velstand. De virksomhetene som setter innovasjon i sentrum av sin virksomhet, som bygger en innovasjonskultur fra bunn til topp, fremstår helt klart som de mest betydningsfulle i vår tid.

For å bygge en innovativ kultur trengs mennesker med bred kunnskap og relevante ferdigheter. Innovative mennesker kobler sammen nye løsninger for å løse morgendagens komplekse utfordringer, problemer og å utnytte mulighetsrom i markedet.

Undervisningsopplegg

Bachelorprogrammet legger opp til selvstendig arbeid, tilstedeværelse og deltakelse fra deg som student. Gjennom studiet brukes casestudier for å virkeliggjøre de ulike emnene. 

I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, som forelesninger og gruppearbeid, legges det vekt på studieformer som krever aktiv innsats gjennom engasjement og innlevelse fra deg som student. Det kan være:  

 • faglige diskusjoner 
 • caseoppgaver 
 • prosjektoppgaver 
 • workshops 
 • Bedriftspresentasjoner 

Utover egeninnsats får du veiledning både fra faglærere, bibliotekarer, studentveiledere og du kan få hjelp via digitale læringsressurser. 

Du kan velge praksis i fjerde semester. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling er skreddersydd for deg som ønsker å jobbe med å formulere, utvikle og kommersialisere innovative idéer. Gjennom nysgjerrighet, empati, lidenskap og driftighet vil du lære å finne en idé, utvikle og teste den. For så å implementere og argumentere for et ferdig produkt eller løsning innenfor rammene av en organisasjon.

Etter studiene vil du kunne jobbe innenfor etablerte organisasjoner og ha kunnskaper og ferdigheter til å utfordre det bestående, forstå og drive innovasjonsprosesser med eller for brukere og andre interessenter. Du vil kunne bidra til å skape bærekraftige og kreative organisasjonskulturer og ha rollen som endringsagent på din fremtidige arbeidsplass.

Du vil også ha mulighet til å velge praksis, utveksling eller et valgemne på fjerde semester. Dette gir deg verdifull praktisk erfaring, som sammen med teorien du lærer gjør deg rustet for arbeidslivet.

Med base i sentrale økonomisk-administrative fag og spesialisering mot innovasjonsfag får du en solid faglige tyngde. Du vil blant annet innom:

 • Markedsføring og forbrukeratferd
 • Innovasjonsstrategi
 • Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi
 • Design Thinking og Co-creation
 • Organisasjon og ledelse
 • Kreativ problemløsning
 • Statistikk og analyse
 • Metoder og teknikker for å realisere idéer

Studiet gir deg akademisk tyngde, praktisk kunnskap og nærhet til organisasjons- og næringsliv. Du lærer en rekke ulike verktøy for å definere, forstå og møte markedets behov og oversette disse til innovasjoner som skaper verdi for både kunder og virksomheter.

I og med at kreativitet er motoren som driver innovasjon, vil du gjennom studiet jobbe mye med kreativ problemløsning og prosessuelle verktøy og metodikker som design thinking eller co-creation. Bachelorprogrammet gir deg også kunnskap om hvordan bærekraft skaper innovasjonsmuligheter, og ferdigheter til å kunne implementere triple bunnlinjer som en del av en innovasjonsstrategi.

Fagene og undervisningen er variert, og kombinerer akademisk tyngde med praktisk kunnskap og nærhet til organisasjons- og næringsliv.

Videre studier

Graden kvalifiserer til videre masterutdanninger innenfor innovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og ledelse.

Karrieremuligheter

Etter en bachelor i innovasjon og forretningsutvikling vil du kunne jobbe innenfor etablerte organisasjoner og ha kunnskaper og ferdigheter til å utfordre det bestående, forstå og drive innovasjonsprosesser med eller for brukere og andre interessenter både i næringsliv- og organisasjonsliv.

Bachelorgraden gir deg kunnskaper til å jobbe med blant annet forretningsutvikling, prosjekt- og prosessledelse og innovasjonsstrategi. Du vil kunne bidra til å skape bærekraftige og kreative organisasjonskulturer og ha rollen som endringsagent på din fremtidige arbeidsplass.

Alle utdanninger innen