Beskrivelse

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

Du lærer om prosessene bak etableringen av en bedrift, og får kunnskap og ferdigheter til å arbeide med innovasjon og entreprenørskap.

Varighet

Fra et halvt år til to år. Les mer på den enkelte utdanning. 

Varighet

Fra et halvt år til to år. Les mer på den enkelte utdanning. 


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 573901 - Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig
 • 541171 - Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 541106 - Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap
 • 541167 - Fagskoleutdanning, innovasjon og entreprenørskap, ettårig
 • 557151 - Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri
 • 541127 - Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig
 • 541112 - Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig
 • 557142 - Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig
 • 541147 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig
 • 541152 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, halvårig
 • 544109 - Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig
 • 569971 - Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 573901 - Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig
 • 541171 - Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 541106 - Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap
 • 541167 - Fagskoleutdanning, innovasjon og entreprenørskap, ettårig
 • 557151 - Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri
 • 541127 - Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig
 • 541112 - Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig
 • 557142 - Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig
 • 541147 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig
 • 541152 - Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, halvårig
 • 544109 - Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig
 • 569971 - Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig (573901)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig (541171)
 • Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap (541106)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og entreprenørskap, ettårig (541167)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig (541127)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig (541112)
 • Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig (557142)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, halvårig (541152)
 • Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig (544109)
 • Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig (544109)
 • Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap (569971)
 • Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap (569971)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.