Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 38.50 (primær)
  • 40.00 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 254895
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 33.50 (primær)
  • 36.70 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 254525
Bergen
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 254359

Informasjon oppdatert

4. februar 2024.

Om studiet

Denne bacheloren gir en bred forståelse for hvilken funksjon innovasjon, markedsføring og ledelse har i samfunnet og organisasjoner.

Dette er noen eksempler på hva du lærer:

  • Ledelse og organisering av bedrifter, offentlig virksomhet og frivillige organisasjoner
  • Hvordan en kan utvikle og starte nye bedrifter og frivillige organisasjoner
  • Hvordan en starter, utvikler og gjennomfører forandringsprosesser og etablerer nye forretninger i eksisterende organisasjoner
  • Markedsføring, inkludert digital markedsføring
  • Økonomistyring
  • Hjelp til å forstå og utvikle egne verdier og foreta etisk bevisste verdivalg i arbeidslivet

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. NLA Høgskolen utdanner etisk bevisste økonomer. Emnet identitet og danning skal bidra til at du blir bevisst dine egne verdier og får arbeide aktivt med problemstillinger knyttet til nettopp etiske utfordringer i arbeidslivet, slik at du blir utrustet som leder.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner. HSM planlegger oppstart av Master i Ledelse, nyskaping og etikk fra høsten 2024, under forutsetning av godkjenning fra NOKUT.

Utveksling

Det er mulighet for utvekslingsopphold i 5.semester og valgfrie studieturer til utlandet. I 2. semester er det en studietur med søkelys på økonomi og handel i velutviklede markeder. Per nå går denne studieturen til Belgia. I 3. semester arrangeres en lengre tur til mindre utviklede markeder, fortrinnsvis i Afrika. Per nå går denne studieturen til Kenya.

Alle utdanninger innen