Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 224895

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Vil du utvikle morgendagens løsninger gjennom prosjektorientert læring? Klar for å bli en leder som forstår verdien av praktisk kunnskap og teamlæring?

Vår bachelor i innovasjon og prosjektledelse er skreddersydd for deg som ønsker å skape reell forandring, enten som gründer eller som en fornyende kraft i etablerte virksomheter.

Vi kombinerer teori med praksis gjennom en sterk prosjektorientert tilnærming. Hos oss vil du være en del av et team fra første stund, hvor du lærer å lede og samarbeide på prosjekter som speiler reelle utfordringer og muligheter i næringslivet og det offentlige.

Du vil få jobbe med prosjekter og oppgaver i tett samarbeid med arbeidslivet og som adresserer kritiske trender som digitalisering og det grønne skiftet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Alle utdanninger innen