Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Masteren gir kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap. Du skal starte en bedrift eller et innovasjonsprosjekt, og målet er at du skal skape din egen arbeidsplass.

Masterprogrammet gir deg forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter, slik at du kan starte en ekte bedrift eller innovasjonsprosjekt. Undervisningsopplegget er lagt opp slik at du som student skal lære entreprenørskap ved selv å erfare entreprenørskap. Du får praktisk erfaring med å utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester. Disse skal løse utfordrende problemer. Gjennomføringen av slike prosjekter skjer i tverrfaglige team.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen