Fakta

Sted:
Høyskolen for dansekunst
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

40.000 per semester (2022/2025)

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. februar 2023.

Om studiet

På Høyskolen for dansekunst utdannes du til å bli en dansekunstner som både kan jobbe som danser og koreograf. I tillegg lærer du å produsere dine egne forestillinger. 

På Høyskolen for dansekunst utdannes du til å bli en dansekunstner som både kan jobbe som danser og koreograf. I tillegg lærer du å produsere dine egne forestillinger.

Vår bachelor i dansekunst og koreografi er en 3-årig kunstutdanning med hovedvekt på utøvende og skapende dans, og koreografisk praksis og tenkning. Med noen av landets fremste dansekunstpedagoger i spissen, tilbyr Høyskolen for dansekunst en utdanning for dagens og morgendagens dansekunstnere.

Som student på Høyskolen for dansekunst kan du forvente deg en variert og meningsfylt dansehverdag. Vi tar utgangspunkt i din unikhet, ditt potensial og hvordan akkurat du kan og vil danse. Derfor vil du være sterkt medvirkende i din egen utvikling, og du vil oppleve å bli hørt, sett og tatt på alvor og støttet i den retningen du ønsker å gå. På skolen får du lære en bredde av danseferdigheter- og teknikker som gir deg trygghet i din egen kropp og eierskap til ditt eget bevegelsesuttrykk. Du får også fordype deg i koreografifaget der øvelser og oppgaver hjelper deg til å strekke deg utover din egen komfortsone slik at du kan skape noe unikt og personlig.

I løpet av studietiden gjør du mange forestillingsprosjekter. Du vil få oppgaver som omfavner alt fra det å jobbe solo, duo, trio og i større gruppe og utvikle verktøy til å arbeide med lys, musikk, kostyme, objekt og stemme. Du vil få erfaring med å skape og vise forestillinger for scene/sal, stedsspesifikt og med forskjellige målgrupper. I prosjektene vil du og de du jobber sammen med i stor grad bestemme hva prosjektene skal handle om og hvilken form de skal ha. Det blir gitt god og trygg veiledning i alle fasene av den kunstneriske prosessen, fra idé til forestilling. 

Som student ved Høyskolen ved dansekunst utdannes du til å bli en selvstendig dansekunstner som etter utdanning kan jobbe både med egne prosjekter og idéer, og samarbeide med andre i kunstneriske prosjekter.

Studiets oppbygging

Studietilbudet bachelor i dansekunst og koreografi er et heltidsstudie, med undervisning på dagtid mellom kl. 09:00-17:00. Skoleåret varer fra august-juni. 

Studieprogrammet er inndelt i 5 hovedfagemner: dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid som til sammen danner grunnlag for den kunnskap som utvikles, og de ferdigheter og kompetanser studenten skal ha tilegnet seg gjennom studiet.

Studiet utdanner kun ett kull ad gangen, og studenten får dermed tett oppfølging og veiledning. Studiet har opptak hvert tredje år, neste opptak er 2025. Det er også mulig å søke seg direkte til 2. eller 3. studieår dersom du har formell kompetanse eller realkompetanse som kan innpasses. Ta kontakt med skolen om du har spørsmål rundt dette.

 

 

Undervisningsopplegg

Mye av undervisningen ved Høyskolen for dansekunst baserer seg på problembasert læring, med gitte prosjektoppgaver som ligner på situasjoner du vil møte etter utdanning. Det gis spesifikke faglige og kunstneriske utfordringer, og verktøy for problemløsning. 

Undervisningsmetodene og verktøyene som gis er fleksible og i stadig utvikling slik at de tilpasses den enkelte students individuelle valg.

En vanlig dag på Høyskolen for dansekunst kan for eksempel bestå av klasser i teknikk og bevegelsesforståelse, klasser i koreografi og komposisjon og komplimenterende uttrykk som musikk, objekt, lys og lignende, selvstendig arbeid, teori og metoder knyttet til spesifikke prosjektoppgaver, produksjonsarbeid og utvikling av koreografisk materiale, og forestillingsarbeid.

En karriere som dansekunstner krever en høy grad av selvstendighet. Høyskolen for dansekunst tilrettelegger studiet slik at du kan møte det profesjonelle livet mest mulig forberedt. Det legges vekt på å styrke evner som planlegging, gjennomføringskraft, kommunikasjon og samarbeid. Du lærer for eksempel å skrive en prosjektsøknad. Du får erfaring med den totale prosessen det er å produsere en danseforestilling, fra idé til møte med publikum. Dette er viktig når du skal realisere egne prosjekter i fremtiden.

Opptakskrav

1) Bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse eller likeverdig kompetanse.

eller:

2) Realkompetanse - hvis du er over 25 år og kan dokumentere likeverdig kompetanse gjennom annen dokumentert utdanning og relevant erfaring kan du be om å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse.

Det er obligatorisk å legge ved vitnemål fra utdanning og/eller bekreftelser på arbeidserfaring, fullført kurs eller annen relevant realkompetanse i søknaden.

 

Opptaksinformasjon

Neste opptak blir våren 2025!

Opptaksprøve

Opptaksprøven for bachelorstudium i dansekunst og koreografi vil bestå av:

 1. En danseklasse der kreative oppgaver med bevegelse, tid og rom er i fokus.
 2. Presentasjon av et egenprodusert bevegelsesmateriale på 1-3 minutter som skal vises for juryen. Her har søkeren helt frie tøyler.
 3. Et intervju med juryen. Dette er en generell prat som skal gjøre juryen enda bedre kjent med deg som søker.

Underveis vil en jury på tre personer følge med på søkerens innsats. Den samme juryen vil i etterkant foreta en helthetlig vurdering av hvordan søkeren har prestert, og bestemme om søkeren får plass i neste kull eller ikke. Det er flere områder juryen vektlegger når de bestemmer seg for om søkeren er sikret en plass i neste kull:

 1. Bevegelsesforståelse
 2. Evne til å ta kunstneriske valg omkring kropp, rom og tid
 3. Evne til samarbeid og kommunikasjon
 4. Motivasjon, forståelse og interesse for studieprogrammets innhold
 5. Interesse for å reflektere over hva dans som praksis og kunstform kan være

Anbefalt forhåndskunnskap

Studiet passer for deg som ønsker å studere dans og koreografi, og er særlig velegnet for personer som har interesse og/eller erfaring innenfor:

 • Dans
 • Koreografi
 • Andre kunstfag der kropp, bevegelse eller dans inngår
 • Pedagogisk arbeid der kropp, bevegelse eller dans kan inngå

Videre studier

Studiet kvalifiserer studenten til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning har du mange muligheter både som danser, koreograf, produsent og formidler. Å jobbe som dansekunstner innebærer alt fra å lage egne forestillinger og drive ditt eget kompani, jobbe med andre koreografer som medskapende utøver, spille forestillinger, holde workshops, undervise, produsere osv.  

Noen av våre samarbeidspartnere som du kommer til å møte i studietiden er: 

 • Rom for Dans
 • CODA-festivalen
 • Oktoberdans
 • Black Box Teater/Oslo Internasjonale Teaterfestival
 • Komponiststudenter fra Musikkhøgskolen
 • Lærerstudenter fra Høyskolen i Østfold

Utveksling

HFDK har avtale om utveksling med Stockholms konstnärliga högskola, og gjennomfører et felles utvekslingsprosjekt med bacelorstudentene i dans i løpet av studiet.

Studenter kan også søke om å ta utveksling ved andre høyskoler eller universiteter i Europa. 

Høyskolen for dansekunst er en del av Erasmus+ programmet, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Erasmus+ gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter støtte til å reise på utveksling i Europa. Høyskolen for dansekunst er godkjent for perioden 2021 – 2027. Studenter kan reise på studie- og/eller praksisutveksling.

Kvalifikasjon/tittel

Dansekunstner, danser, koreograf

Alle utdanninger innen