Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En utdanning innen by- og regionplanlegging gir kompetanse til å planlegge og utvikle områder i en kommune, by eller region.

Man får også kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 757903 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig
 • 757901 - Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 757109 - Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 751422 - Master, landskapsplanlegging, toårig
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 739915 - Master, stedsutvikling, 1½-årig
 • 657101 - Fysisk planlegging, lavere nivå
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig
 • 757902 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 757903 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig
 • 757901 - Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 757109 - Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 751422 - Master, landskapsplanlegging, toårig
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 739915 - Master, stedsutvikling, 1½-årig
 • 657101 - Fysisk planlegging, lavere nivå
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig
 • 757902 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig (757109)
 • Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag (757101)
 • Master, landskapsplanlegging, toårig (751422)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, stedsutvikling, 1½-årig (739915)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Landskapsforvaltning og planlegging, treårig (651412)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.