Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgivelser. Du er med på å skape en del av framtida og påvirke folks hverdag.

Det 2-årige masterprogrammet i fysisk planlegging tilbyr spesialisering i utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven og gjennomføring av tverrfaglige planprosesser. Programmet legger særlig vekt på et overordna bærekraftperspektiv, sammenhengen mellom arealbruk og transport, og bruk av digitale og GIS-baserte verktøy. Undervisninga er en kombinasjon av teoretiske studier og praktisk prosjektarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysisk planlegging