Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Hvorfor studere areal og eiendom? 

Med en mastergrad i areal og eiendom får du kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag, og planleggingsfag. Du får innsikt i dagens og fremtidens utfordringer for bærekraftig by- og tettstedsutvikling, og får en teoretisk, analytisk og erfaringsbasert praksis tilnærmingsmåte. 

Du lærer: 

 • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
 • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
 • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning
 • kritisk refleksjon over dagens planleggingspraksis, teoretisk innsikt om urbane teorier, transportplanlegging, fysisk planlegging og urban transformasjon fra et bærekraftig perspektiv
 • å lage planprogram, områdeplan og reguleringsplaner i komplekse urbane transformasjonsområder
 • å utvikle kritiske teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å utføre komplekse plan og eiendomsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, og konsulentfirmaer

Studiets oppbygging

Oppbygging av studiet

Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling. Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.

I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealplanlegging. I kurset Vitenskapsteori og metoder (MOA256) forbereder studentene seg på temaet for masteroppgaven.

I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Hvordan er undervisningen?

Du har forelesninger, arbeidsgrupper og diskusjoner, i tillegg til befaringer og feltkurs. Det vil være ulike former for individuell og gruppevis veiledning. Det settes krav til selvstendighet for å tilegne seg kunnskap fra faglitteraturen fra de ulike kursene. 

Hvert kurs har flere samlinger som går over tre dager, pluss tid til selvstendig tilegning av kunnskap.

Selv om undervisningsopplegget er lagt opp for fysisk fremmøte, er det også mulig å utføre studiet som fjernundervisning der hvor forelesningene blir live-streamet via zoom. Dette setter krav til at studentene tar en aktiv rolle for å kontakte de ulike kursansvarlige og at de deltar aktivt via zoom for undervisningen.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet, fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Se hvor du kan reise i listen under. 

Opptakskrav

 • Bachelorgrad med relevant fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag, eller med integrert yrkesrettet utdanning med 120 studiepoeng innen areal- eller eiendomsfag.
 • 10 studiepoeng i geomatikk
 • Karaktersnitt på minst C

Fordypningen må være relevant for mastergraden, som for eksempel bachelorgrad i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, geografi, arkitektur eller rettsvitenskap.

Har du ikke geomatikk?
Du kan dekke kravet med å ta BYG109 som enkeltemne ved HVL. Emnet må være bestått før du kan få opptak. Du kan altså ikke ta dette parallelt med masteren.

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med en master i areal og eiendom kan du blant annet jobbe som arealplanlegger, jordskiftedommer eller landmåler. Du får etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. For eksempel: 

 • Private aktører, særlig konsulent bransjen og entreprenører, etterspør kompetanse innen arealutvikling, arealplanlegging, arealerverv og fordypning innen eiendom og arealplanlegging
 • Kommuner og fylkeskommuner etterspør arealplanleggere og grunnerververe
 • Statlig sektor som Statens vegvesen, Jernbaneverket og Domstoladministrasjonen etterspør arealplanleggere, jordskiftedommere og grunnerververe

Utveksling

Danmark | Aalborg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10033

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | University of Santiago de Compostela | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=752

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058