Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

26. november 2022.

Om studiet

Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Gjennom studiet tilegner du deg:

  • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
  • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
  • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning

Du lærer å gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger.

Oppbygging av studiet:

  • Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling.
  • Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.
  • I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealforvaltning.
  • I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsformene spenner fra tradisjonelle forelesninger, arbeidsgrupper og diskusjoner, til befaringer og feltkurs, samt ulike former for individuell og gruppevis veiledning.

Studiets oppbygging

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet, fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Se hvor du kan reise i listen under. 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Blant private aktører er det særlig konsulentbransjen og entreprenører som etterspør kompetanse innen arealutvikling og arealerverv og fordypning innen eiendom eller arealforvaltning.
  • Det offentlige har stort behov for jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektige (blant annet Domstoladministrasjonen), mens offentlige utbyggere som Statens vegvesen og Jernbaneverket har stor etterspørsel etter grunnerververe. Når det gjelder arealplanleggere, er det stor etterspørsel hos kommunene og konsulentbransjen.

Utveksling

Danmark | Aalborg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10033

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | University of Santiago de Compostela | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=752

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058

Alle utdanninger innen