Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

25. mars 2023.

Om studiet

Hva lærer du på areal og eiendom?

 • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
 • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
 • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning

Du lærer å gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger.

Studiets oppbygging

Oppbygging av studiet

 • Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling.
 • Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.
 • I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealforvaltning.
 • I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Hvordan er undervisningen?

Du har forelesninger, arbeidsgrupper og diskusjoner, i tillegg til befaringer og feltkurs. Det vil være ulike former for individuell og gruppevis veiledning.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet, fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Se hvor du kan reise i listen under.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med enten

 • fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. Fordypningen må ha faglig relevans for mastergraden, som for eksempel bachelor i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, bachelor i geografi, bachelor i arkitektur og bachelor i rettsvitenskap

eller

 • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor areal- eller eiendomsfag.

Det er i tillegg krav om at 10 studiepoeng geomatikk inngår i opptaksgrunnlaget.

Karakterkrav: Samlet karakter fra opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Mangler du geomatikk? Du kan ta BYG109 som enkeltemne. Les mer om enkeltemneopptak

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

 • Private aktører, særlig konsulentbransjen og entreprenører, etterspør kompetanse innen arealutvikling og arealerverv, og fordypning innen eiendom eller arealforvaltning.
 • Det offentlige har stort behov for jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektige (blant annet Domstoladministrasjonen),
 • Offentlige utbyggere som Statens vegvesen og Jernbaneverket har stor etterspørsel etter grunnerververe.
 • Kommunene og konsulentbransjen har et stort behov for arealplanleggere.

Utveksling

Danmark | Aalborg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10033

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | University of Santiago de Compostela | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=752

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058