Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Eiendomsutvikling?

  • Du tar del i verdiskapingen og kan omforme og oppgradere fast eiendom i takt med samfunnets behov.
  • Du får en profesjonsutdanning der du lærer å utvikle arealer, bygninger og anlegg fra tidlig fase fram til bygging.

Hva lærer jeg?
I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsdannelse, eiendoms-, miljø- og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon.

Du får en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

Hva blir jeg?
Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse. Arbeidsgivere kan være innen eiendomsselskaper, hos entreprenører, utvikler-/ rådgivermiljøer, i offentlig eiendomsforvaltning og offentlige styringssystemer.

Les mer om master i Eiendomsutvikling

Kvalifikasjon/tittel

Master i Eiendomsutvikling