Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

9. februar 2024.

Om studiet

Er du interessert i hvordan byene våre kan bli mer bærekraftige, effektive, trygge og gode å bo i? Dette masterprogrammet kvalifiserer deg til å planlegge og utforme framtidens byer.

Byene i Norge og ellers i verden vokser raskt. Det finnes derfor et stort behov for fagpersoner med innsikt i hvordan byer bør utformes for at samfunnet og byene blir mer bærekraftige, trygge og bedre steder å bo i. Framtidens byer skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for bygninger, transport og infrastruktur. 

Ønsker du å være med på å utforme bygninger, urbane områder, veier og nabolag? Studiet legger vekt på stedsutvikling og -analyse, konsept- og designutvikling, planleggingsprosesser, infrastruktur og fornybare energiløsninger.

Her velger du mellom ulike valgfagspakker der du kan fordype deg i enten bærekraftig byutvikling og mobilitet, fornybar energi i byen, eller sikre og robuste byer. Erfaring innen fysisk planlegging og kompetanse i tilhørende programvare er anbefalt.  

Du vil studere sammen med internasjonale studenter med forskjellig bakgrunn innenfor planlegging, ingeniørkompetanse og arkitektur.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i planlegging eller byggingeniørfag, arkitekturfag eller tilsvarende (180 sp) som inneholder minst 30 sp innen fysisk planlegging/arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, urban design/urbanisme, stedsanalyse, transportplanlegging, teknisk planlegging eller tilsvarende.

Laveste gjennomsnittskarakter for opptak er satt på C.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Fullført master i teknologi kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger

Karrieremuligheter

Studiets kombinasjon av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, utforming, forskning og undervisning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science