Nøkkelinformasjon

Det finnes mange videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og som ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (869999)
 • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, rehabilitering, toårig (761904)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ernæring og helse (669971)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ultralyd (669968)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg ved alvorlig sykdom og død (669963)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ammeveiledning (669962)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)