Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Ved VID vitenskapelige høgskole kan du ta en organisert ph.d.-utdanning som kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. Ph.d.-utdanningen er akkreditert av NOKUT.

Forskerutdanning: ph.d.

Opptaksinformasjon

For å kunne få opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. Den vanligste finansieringsformen er tilsetting i en stipendiatstilling.

Det er fortløpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering.

For søkere til stipendiatstillinger gjelder fristen i utlysningstekstene.

Les mer om søknad og opptak på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae Doctor

Alle utdanninger innen