Nøkkelinformasjon

Utviklingsstudier gir kunnskap om politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale forhold og utviklingsprosesser i ulike deler av verden. Viktige temaer er globalisering, maktutøving, bistand, internasjonale relasjoner og institusjoner.

Utdanninger

Det finnes 42 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Development Studies Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 45.60 48.20
Globale utviklingsstudier, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 42.60 44.50
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika Generell studiekompetanse Alle Alle
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ENG4 45.60 50.40
International Relations Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Menneskerettigheter og flerkulturalitet Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Master of Science, development studies, toårig (739908)
 • Master, development studies, toårig (739911)
 • Master, internasjonale studier, toårig (731121)
 • Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig (731906)
 • Master, peace and conflict studies, toårig (731910)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Statsvitenskap, lavere nivå (631109)
 • Bachelor, utviklingsstudier, treårig (631910)
 • Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)
 • Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (631999)
 • U-landsstudium, lavere nivå (631905)
 • Master, the theory and practice of human rights, toårig (739910)